MÀNG NHÀ KÍNH

Hiển thị:
Trang

Màng nhà kính Thái Lan - VSC khổ 10m x 50m
Cuộn màng nhà kính VSC của Thái Lan khổ 10 m là một trong những sản phẩm hàng đầu được sử dụng cho n..

7.500.000 VNĐ / Cuộn

Màng nhà kính Thái Lan - VSC khổ 9m x 50m
Cuộn màng nhà kính VSC của Thái Lan khổ 9 m là một trong những sản phẩm hàng đầu được sử dụng cho nh..

6.750.000 VNĐ / Cuộn

Màng nhà kính Thái Lan - VSC khổ 8m x 100m
Cuộn màng nhà kính VSC của Thái Lan khổ 8 m là một trong những sản phẩm hàng đầu được sử dụng cho nh..

12.000.000 VNĐ / Cuộn

Màng nhà kính Thái Lan - VSC khổ 7m x 100m
Cuộn màng nhà kính VSC của Thái Lan khổ 7 m là một trong những sản phẩm hàng đầu được sử dụng cho nh..

10.500.000 VNĐ / Cuộn

Màng nhà kính Thái Lan - VSC khổ 6.2m x 100m
Cuộn màng nhà kính VSC của Thái Lan khổ 6m2 là một trong những sản phẩm hàng đầu được sử dụng cho nh..

9.300.000 VNĐ / Cuộn

Màng nhà kính Thái Lan - VSC khổ 5.2m x 100m
Cuộn màng nhà kính VSC của Thái Lan khổ 5m2 là một trong những sản phẩm hàng đầu được sử dụng cho nh..

7.800.000 VNĐ / Cuộn

Màng nhà kính Thái Lan - VSC khổ 2.2m x 100m
Cuộn màng nhà kính VSC của Thái Lan khổ 2m2 là một trong những sản phẩm hàng đầu được sử dụng cho nh..

3.300.000 VNĐ / Cuộn

Màng nhà kính Thái Lan - VSC khổ 3.2m x 100m
Cuộn màng nhà kính VSC của Thái Lan khổ 3m2 là một trong những sản phẩm hàng đầu được sử dụng cho nh..

4.800.000 VNĐ / Cuộn

Màng nhà kính Thái Lan - VSC khổ 4.2m x 100m
Cuộn màng nhà kính VSC của Thái Lan khổ 4m2 là một trong những sản phẩm hàng đầu được sử dụng cho nh..

6.300.000 VNĐ / Cuộn

Màng nhà kính Thái Lan - VSC
Thông số kỹ thuật Phương pháp thử Đơn vị Giá trị Độ bền kéo theo chiều dọc ASTM D-882..

15.000 VNĐ / m2

Màng Nhà Kính GreenPro 7 lớp khổ 2.2*100*150mic
Cuộn màng nhà kính GreenPro 7 lớp khổ 2m2 x 100m x 150Mic hàng chính hãng thương hiệu GreenPro đươc ..

18.900 VNĐ / m2

Màng Nhà Kính GreenPro 7 lớp khổ 12*50*150mic
Cuộn màng nhà kính GreenPro 7 lớp khổ 12m x 50m x 150Mic hàng chính hãng thương hiệu GreenPro đươc n..

18.900 VNĐ / m2

Màng Nhà Kính GreenPro 7 lớp khổ 10*50*150mic
Cuộn màng nhà kính GreenPro 7 lớp khổ 10m x 50m x 150Mic hàng chính hãng thương hiệu GreenPro đươc n..

18.900 VNĐ / m2

Màng Nhà Kính GreenPro 7 lớp khổ 9*50*150mic
Cuộn màng nhà kính GreenPro 7 lớp khổ 9m x 50m x 150Mic hàng chính hãng thương hiệu GreenPro đươc nh..

18.900 VNĐ / m2

Màng Nhà Kính GreenPro 7 lớp khổ 7*100*150mic
Cuộn màng nhà kính GreenPro 7 lớp khổ 7m x 100m x 150Mic hàng chính hãng thương hiệu GreenPro đươc n..

18.900 VNĐ / m2

Hiển thị từ 1 đến 15 của 21 (2 Trang)


Facebook Comments ()