Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột
Mới
Màng nhà kính - Israel

0 VNĐ / m2

Mới
Băng keo chuyên dụng dán màng kính

210.000 VNĐ
290.000 VNĐ / Cuộn

Mới
Lưới Che Nắng

0 VNĐ / m2

Mới
Lưới che nắng Thái Lan

7.900 VNĐ / m2

Mới
Lưới giàn leo

1.200 VNĐ / m2

Mới
Màng phủ nông nghiệp

215.000 VNĐ / Cuộn

Mới
Sợi Se Nông Nghiệp - Sợi Dây Treo Dưa

75.000 VNĐ
80.000 VNĐ / kg

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột
Mới
Dây tưới nhỏ giọt Multi-Drip khoảng cách 30

800.000 VNĐ
1.300.000 VNĐ / Cuộn

Mới
Mới
Mới
Bịt Cuối Dây Tưới Nhỏ Giọt 16mm

3.000 VNĐ
3.000 VNĐ / Cái

Mới
Khởi Thủy Nhỏ Giọt Không Van

3.000 VNĐ
4.000 VNĐ / Cái

Mới
Khởi Thủy Nhỏ Giọt Có Van 16mm

8.000 VNĐ
12.000 VNĐ / Cái

Mới
Dây tưới nhỏ giọt Eco-Drip dầy 0.3 khoảng cách 50

1.450.000 VNĐ
1.600.000 VNĐ / Cuộn

Mới
Dây tưới nhỏ giọt Eco-Drip dầy 0.3 khoảng cách 40

1.450.000 VNĐ
1.650.000 VNĐ / Cuộn

Mới
Dây tưới nhỏ giọt Eco-Drip dầy 0.3 khoảng cách 30

1.500.000 VNĐ
1.700.000 VNĐ / Cuộn

Mới
Dây tưới nhỏ giọt Eco-Drip 0.2 khoảng cách 15

1.200.000 VNĐ
1.400.000 VNĐ / Cuộn

Mới
Dây tưới nhỏ giọt Eco-Drip 0.2 khoảng cách 30

1.093.000 VNĐ
1.400.000 VNĐ / Cuộn

Mới
Dây tưới nhỏ giọt Eco-Drip 0.2 khoảng cách 20

1.150.000 VNĐ
1.400.000 VNĐ / Cuộn

Mới
Đầu Tưới 8 Tia

1.000 VNĐ / D

Mới
Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột
Mới
Vòi phun mưa R33 Nelson

460.000 VNĐ / Cái

Mới
Dây Tưới Phun Mưa

620.000 VNĐ / Cuộn

Mới
Vòi Phun Hunter Roto PGP ADJ

0 VNĐ / Cái

Mới
Vòi phun LF 2400 Rainbird Hoa Kỳ

270.000 VNĐ / Cái

Mới
Vòi phun mưa cỡ lớn R2000/WF Nelson

280.000 VNĐ / Cái

Mới
Vòi phun mưa Gyronet - Israel

40.000 VNĐ / Cái

Mới
Vòi phun Rainbird U-Series Nozzle

68.000 VNĐ / Cái

Mới
Vòi Phun Rotor 5000 Series

2.500.000 VNĐ / Cái

Mới
Vòi phun rotor SRM Hunter - USA

1.830.000 VNĐ / Cái

Mới
Vòi phun SpinNet - Netafim Israel

68.000 VNĐ / Cái

Mới
Đầu Tưới 8 Tia

1.000 VNĐ / D

Mới
Đầu tưới Rotor 3500 series I25

2.500.000 VNĐ / Cái

Bài viết mới nhất