MÀNG NHÀ KÍNH

Hiển thị:
Trang

Màng Nhà Kính GreenPro 7 lớp khổ 2.2*100*150mic
Thông số: Rộng           : 2.2m  Dài  &nbs..

13.900 VNĐ
17.000 VNĐ / m2

Màng Nhà Kính GreenPro 7 lớp khổ 12*50*150mic
Thông số: Rộng          :12m  Dài     ..

13.900 VNĐ
17.000 VNĐ / m2

Màng Nhà Kính GreenPro 7 lớp khổ 10*50*150mic
Thông số: Rộng          :10m  Dài     ..

13.900 VNĐ
17.000 VNĐ / m2

Màng Nhà Kính GreenPro 7 lớp khổ 9*50*150mic
Thông số: Rộng          :9m  Dài     ..

13.900 VNĐ
17.000 VNĐ / m2

Màng Nhà Kính GreenPro 7 lớp khổ 9*100*150mic
Thông số: Rộng          :9m  Dài     ..

13.900 VNĐ
17.000 VNĐ / m2

Màng Nhà Kính GreenPro 7 lớp khổ 8*100*150mic
Thông số: Rộng          :8m  Dài     ..

13.900 VNĐ
17.000 VNĐ / m2

Màng Nhà Kính GreenPro 7 lớp khổ 7*100*150mic
Thông số: Rộng          :7m  Dài     ..

13.900 VNĐ
17.000 VNĐ / m2

Màng Nhà Kính GreenPro 7 lớp khổ 6.2*100*150mic
Thông số: Rộng          :6.2m  Dài    &nbs..

13.900 VNĐ
17.000 VNĐ / m2

Màng Nhà Kính GreenPro 7 lớp khổ 5.2*100*150mic
Thông số: Rộng          :5.2m  Dài    &nbs..

13.900 VNĐ
17.000 VNĐ / m2

Màng Nhà Kính APOLO - Israel 150 mic khổ rộng 2.2m
Màng PE lợp nhà kính khổ lớn được sản xuất chủ yếu bằng phương ph&aacu..

10.000 VNĐ
13.500 VNĐ / m2

Màng Nhà Kính APOLO - Israel 150 mic khổ rộng 3.2m
Màng PE lợp nhà kính khổ lớn được sản xuất chủ yếu bằng phương ph&aacu..

10.000 VNĐ
13.500 VNĐ / m2

Màng Nhà Kính APOLO - Israel 150 mic khổ rộng 4.2m
Màng PE lợp nhà kính khổ lớn được sản xuất chủ yếu bằng phương ph&aa..

10.000 VNĐ
13.500 VNĐ / m2

Màng Nhà Kính APOLO - Israel 150 mic khổ rộng 5.2m
Màng PE lợp nhà kính khổ lớn được sản xuất chủ yếu bằng phương ph&aacu..

10.000 VNĐ
13.500 VNĐ / m2

Màng Nhà Kính APOLO - Israel 150 mic khổ rộng 6.2m
Màng PE lợp nhà kính khổ lớn được sản xuất chủ yếu bằng phương ph&aacu..

10.000 VNĐ
13.500 VNĐ / m2

Màng Nhà Kính APOLO - Israel 150 mic khổ rộng 7m
Màng PE lợp nhà kính khổ lớn được sản xuất chủ yếu bằng phương ph&aacu..

10.000 VNĐ
13.500 VNĐ / m2

Hiển thị từ 1 đến 15 của 40 (3 Trang)


Facebook Comments ()