MÀNG NHÀ KÍNH

Hiển thị:
Trang

Màng Nhà Kính dày 200mic
Nhận mẫu Màng Nhà Kính tận nhà và hoàn toàn miễn ..

15.000 VNĐ / m2

Màng Nhà Kính Bán Cắt Lẻ Theo Yêu Cầu
Thông số kỹ thuật Màng Nhà Kính Ginegar – Israel : Độ dày..

0 VNĐ / m2

Màng Nhà Kính Ginegar Israel Khổ 3.2m*100m
Thông số kỹ thuật Màng Nhà Kính Ginegar – Israel Khổ 3.2m: Độ d&..

4.320.000 VNĐ
4.384.000 VNĐ / Cuộn

Màng Nhà Kính Ginegar Israel Khổ 3.7m*100m
Thông số kỹ thuật Màng Nhà Kính Ginegar – Israel Khổ 3.7m: Độ d&..

4.995.000 VNĐ
5.069.000 VNĐ / Cuộn

Màng Nhà Kính Ginegar Israel Khổ 4.2m*100m
Thông số kỹ thuật Màng Nhà Kính Ginegar – Israel Khổ 4.2m: Độ d&..

5.670.000 VNĐ
5.754.000 VNĐ / Cuộn

Màng Nhà Kính Ginegar Israel Khổ 4.7m*100m
Thông số kỹ thuật Màng Nhà Kính Ginegar – Israel Khổ 4.7m: Độ d&..

6.345.000 VNĐ
6.439.000 VNĐ / Cuộn

Màng Nhà Kính Ginegar Israel Khổ 5.0m*100m
Thông số kỹ thuật Màng Nhà Kính Ginegar – Israel Khổ 5.0m: Độ d&..

6.750.000 VNĐ
6.850.000 VNĐ / Cuộn

Màng Nhà Kính Ginegar Israel Khổ 5.2m*100m
Thông số kỹ thuật Màng Nhà Kính Ginegar – Israel Khổ 5.2m: Độ d&..

7.020.000 VNĐ
7.124.000 VNĐ / Cuộn

Màng Nhà Kính Ginegar Israel Khổ 5.7m*100m
Thông số kỹ thuật Màng Nhà Kính Ginegar – Israel Khổ 5.7m: Độ d&..

7.695.000 VNĐ
7.809.000 VNĐ / Cuộn

Màng Nhà Kính Ginegar Israel Khổ 6m*100m
Thông số kỹ thuật Màng Nhà Kính Ginegar – Israel Khổ 6.0m: Độ d&..

8.100.000 VNĐ
8.220.000 VNĐ / Cuộn

Màng Nhà Kính Ginegar Israel Khổ 6.2m*100m
Thông số kỹ thuật Màng Nhà Kính Ginegar – Israel Khổ 6.2m: Độ d&..

8.370.000 VNĐ
8.494.000 VNĐ / Cuộn

Màng Nhà Kính Ginegar Israel Khổ 7m*100m
Thông số kỹ thuật Màng Nhà Kính Ginegar – Israel Khổ 7.0m: Độ d&..

9.450.000 VNĐ
9.590.000 VNĐ / Cuộn

Màng Nhà Kính Ginegar Israel Khổ 8m*100m
Thông số kỹ thuật Màng Nhà Kính Ginegar – Israel Khổ 8.0m: Độ d&..

10.800.000 VNĐ
1.960.000 VNĐ / Cuộn

Màng Nhà Kính Ginegar Israel Khổ 9m*100m
Thông số kỹ thuật Màng Nhà Kính Ginegar – Israel Khổ 9.0m: Độ d&..

12.150.000 VNĐ
12.330.000 VNĐ / Cuộn

Màng Nhà Kính Ginegar Israel Khổ 10m*100m
Thông số kỹ thuật Màng Nhà Kính Ginegar – Israel Khổ 10.0m: Độ d..

13.500.000 VNĐ
13.700.000 VNĐ / Cuộn

Hiển thị từ 1 đến 15 của 22 (2 Trang)


Facebook Comments ()