LƯỚI CHE NẮNG

Hiển thị:
Trang

Lưới Che Nắng Thái Lan Đen 2x100x70% Cắt Nắng
Màu sắc: đen chỉ xanhChất liệu: HDPEĐóng gói: theo cuộnĐặc điểm:+ Độ bền sử dụn..

1.380.000 VNĐ
1.680.000 VNĐ / kg

Lưới Che Nắng Thái Lan Đen 2x100x60% Cắt Nắng
Màu sắc: đen chỉ xanhChất liệu: HDPEĐóng gói: theo cuộnĐặc điểm:+ Độ bền sử dụn..

1.230.000 VNĐ
1.500.000 VNĐ / kg

Lưới Che Nắng Thái Lan Đen 2x100x50% Cắt Nắng
Màu sắc: đen chỉ xanhChất liệu: HDPEĐóng gói: theo cuộnĐặc điểm:+ Độ bền sử dụn..

1.070.000 VNĐ
1.305.000 VNĐ / kg

Lưới Che Nắng Thái Lan Đen 3x50x70% Cắt Nắng
Màu sắc: đen chỉ xanhChất liệu: HDPEĐóng gói: theo cuộnĐặc điểm:+ Độ bền sử dụn..

1.107.000 VNĐ
1.350.000 VNĐ / kg

Lưới Che Nắng Thái Lan Đen 3x50x60% Cắt Nắng
Màu sắc: đen chỉ xanhChất liệu: HDPEĐóng gói: theo cuộnĐặc điểm:+ Độ bền sử dụn..

975.000 VNĐ
1.185.000 VNĐ / kg

Lưới Che Nắng Thái Lan Đen 4x50x70% Cắt Nắng
Màu sắc: đen chỉ xanhChất liệu: HDPEĐóng gói: theo cuộnĐặc điểm:+ Độ bền sử dụn..

1.415.000 VNĐ
1.725.000 VNĐ / kg

Lưới Che Nắng Thái Lan Đen 4x50x60% Cắt Nắng
Màu sắc: đen chỉ xanhChất liệu: HDPEĐóng gói: theo cuộnĐặc điểm:+ Độ bền sử dụn..

1.266.000 VNĐ
1.566.000 VNĐ / kg

Hiển thị từ 1 đến 7 của 7 (1 Trang)


Facebook Comments ()