Ginegar

Hiển thị:
Trang

Màng Nhà Kính Bán Cắt Lẻ Theo Yêu Cầu
Thông số kỹ thuật Màng Nhà Kính Ginegar – Israel : Độ dày              :  150 mic Chiều dài     ..
0 VNĐ / m2
Màng Nhà Kính Ginegar Israel Khổ 3.2m*100m
Thông số kỹ thuật Màng Nhà Kính Ginegar – Israel Khổ 3.2m: Độ dày              :  150 mic Chiều ..
4.384.000 VNĐ / Cuộn
Màng Nhà Kính Ginegar Israel Khổ 3.7m*100m
Thông số kỹ thuật Màng Nhà Kính Ginegar – Israel Khổ 3.7m: Độ dày              :  150 mic Chiều ..
5.069.000 VNĐ / Cuộn
Màng Nhà Kính Ginegar Israel Khổ 4.2m*100m
Thông số kỹ thuật Màng Nhà Kính Ginegar – Israel Khổ 4.2m: Độ dày              :  150 mic Chiều ..
5.754.000 VNĐ / Cuộn
Màng Nhà Kính Ginegar Israel Khổ 4.7m*100m
Thông số kỹ thuật Màng Nhà Kính Ginegar – Israel Khổ 4.7m: Độ dày              :  150 mic Chiều ..
6.439.000 VNĐ / Cuộn
Màng Nhà Kính Ginegar Israel Khổ 5.0m*100m
Thông số kỹ thuật Màng Nhà Kính Ginegar – Israel Khổ 5.0m: Độ dày              :  150 mic Chiều ..
6.850.000 VNĐ / Cuộn
Màng Nhà Kính Ginegar Israel Khổ 5.2m*100m
Thông số kỹ thuật Màng Nhà Kính Ginegar – Israel Khổ 5.2m: Độ dày              :  150 mic Chiều ..
7.124.000 VNĐ / Cuộn
Màng Nhà Kính Ginegar Israel Khổ 5.7m*100m
Thông số kỹ thuật Màng Nhà Kính Ginegar – Israel Khổ 5.7m: Độ dày              :  150 mic Chiều ..
7.809.000 VNĐ / Cuộn
Màng Nhà Kính Ginegar Israel Khổ 6.2m*100m
Thông số kỹ thuật Màng Nhà Kính Ginegar – Israel Khổ 6.2m: Độ dày              :  150 mic Chiều ..
8.494.000 VNĐ / Cuộn
Màng Nhà Kính Ginegar Israel Khổ 6m*100m
Thông số kỹ thuật Màng Nhà Kính Ginegar – Israel Khổ 6.0m: Độ dày              :  150 mic Chiều ..
8.220.000 VNĐ / Cuộn
Màng Nhà Kính Ginegar Israel Khổ 7m*100m
Thông số kỹ thuật Màng Nhà Kính Ginegar – Israel Khổ 7.0m: Độ dày              :  150 mic Chiều ..
9.590.000 VNĐ / Cuộn
Màng Nhà Kính Ginegar Israel Khổ 8m*100m
Thông số kỹ thuật Màng Nhà Kính Ginegar – Israel Khổ 8.0m: Độ dày              :  150 mic Chiều ..
1.960.000 VNĐ / Cuộn
Màng Nhà Kính Ginegar Israel Khổ 9m*100m
Thông số kỹ thuật Màng Nhà Kính Ginegar – Israel Khổ 9.0m: Độ dày              :  150 mic Chiều ..
12.330.000 VNĐ / Cuộn
Hiển thị từ 1 đến 13 của 13 (1 Trang)